Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Dia:
Dimarts, 22 de novembre de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre el conveni signat amb el BBVA per a la cessió d'habitatges buits per a famílies que es troben en emergència residencial (Tram. 355-00047/11)

  Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Sessió informativa.

 • 2

  Compareixença de la directora de l'Agència Catalana del Consum davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a informar sobre les actuacions fetes amb relació a la Moció 227/X, sobre les actuacions previstes en favor dels afectats per l'índex de referència de préstecs hipotecaris (Tram. 357-00286/11)

  Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Compareixença.

 • 3

  Proposta d'audiència en ponència de Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels, amb relació al Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial (Tram. 352-00919/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 4

  Proposta d'audiència en ponència de Xavier Valls, en representació de l'Associació de Gestors de Polítiques Socials d'Habitatge de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial (Tram. 352-00920/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 5

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació l'Associació de Promotors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial (Tram. 352-00921/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 6

  Proposta d'audiència en ponència de Ramón Ruiz López, en representació de l'empresa Visoren, amb relació al Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial (Tram. 352-00922/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 7

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Cambra de Concessionaris i Empreses Vinculades al Sector Públic en l'Àmbit de les Infraestructures, els Equipaments i els Serveis Públics amb relació al Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial (Tram. 352-00923/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 8

  Proposta d'audiència en ponència de Roger Senserrich, politòleg i coordinador de programes a Connecticut Association of Human Services, amb relació al Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial (Tram. 352-00924/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 9

  Proposta d'audiència en ponència de Luis Ignacio Ruiz Gandullo, arquitecte, amb relació al Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial (Tram. 352-00925/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 10

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Barcelona Global amb relació al Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial (Tram. 352-00926/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 11

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial (Tram. 352-00927/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 12

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Càritas Diocesana amb relació al Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial (Tram. 352-00928/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 13

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Creu Roja amb relació al Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial (Tram. 352-00929/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 14

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona amb relació al Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial (Tram. 352-00930/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 15

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació d'UN-Habitat amb relació al Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial (Tram. 352-00931/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 16

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Secció de Dret Concursal del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial (Tram. 352-00932/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 17

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació d'Avalot - Joves de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial (Tram. 352-00933/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 18

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial (Tram. 352-00934/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 19

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Resa - Residencias Universitarias amb relació al Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial (Tram. 352-00935/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 20

  Proposta d'audiència en ponència de Nicolás Nogueroles, registrador de la propietat, amb relació al Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial (Tram. 352-00936/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 21

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Consorci de l'Habitatge de Barcelona amb relació al Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial (Tram. 352-00937/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 22

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Consorci de l'Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial (Tram. 352-00938/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 23

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Comissió Promotora de la Llei de Mesures Urgents per a l'Habitatge amb relació al Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial (Tram. 352-00939/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 24

  Proposta d'audiència en comissió de Sergio Nasarre, catedràtic de dret civil i director de la Càtedra Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial (Tram. 352-00940/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 25

  Proposta d'audiència en comissió de Salvador Durany Pich, professor de dret civil a la Universitat Internacional de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial (Tram. 352-00941/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 26

  Proposta d'audiència en comissió de Josep Santdiumenge i Farré, professor de dret civil a la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial (Tram. 352-00942/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 27

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació dels impulsors de la iniciativa legislativa popular de l'habitatge amb relació al Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial (Tram. 352-00943/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 28

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Consell de l'Advocacia Catalana amb relació al Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial (Tram. 352-00944/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 29

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Càritas Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial (Tram. 352-00945/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 30

  Proposta d'audiència en ponència de Salvador Estapé Triay, director de relacions institucionals d'Anticipa Real Estate, amb relació al Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial (Tram. 352-00946/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 31

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació del sector bancari de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial (Tram. 352-00947/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 32

  Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial (Tram. 200-00016/11)

  Govern de la Generalitat

  .

  (Text presentat: BOPC, 233, 8)

 • 33

  Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial (Tram. 200-00016/11)

  Govern de la Generalitat

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 233, 8)