Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Dia:
Dimarts, 8 de novembre de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de David Garrofé, membre de Fem Vallès, davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a explicar la proposta de reforma administrativa del Vallès Occidental i el Vallès Oriental (Tram. 357-00143/11)

  Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Manel Larrosa, membre de Fem Vallès, davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a explicar la proposta de reforma administrativa del Vallès Occidental i el Vallès Oriental (Tram. 357-00144/11)

  Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre el calendari de pagament del deute als ajuntaments (Tram. 250-00536/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Martínez Morales, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 197, 12; esmenes: BOPC, 238, 11)

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de la secretària d'Administració i Funció Pública davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè informi sobre les condicions dels empleats públics i la recuperació dels drets suspesos (Tram. 356-00344/11)

  Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Joan Garriga Quadres, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de la directora de l'Agència Catalana del Consum davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè informi sobre les actuacions fetes amb relació a la Moció 227/X, sobre les actuacions previstes en favor dels afectats per l'índex de referència de préstecs hipotecaris (Tram. 356-00373/11)

  Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Joan Garriga Quadres, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Josep Lluís Franco Rabell, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Marc Solsona i Aixalà, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Montaner Martorell, vicepresident del Consorci de l'Habitatge de Barcelona i representant del Consorci Metropolità de l'Habitatge, davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè informi de les polítiques públiques d'habitatge a Barcelona i a la seva àrea metropolitana (Tram. 356-00393/11)

  Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè informi de les polítiques públiques d'habitatge (Tram. 356-00394/11)

  Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de la Funció Pública davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè informi de les activitats de l'ens (Tram. 356-00395/11)

  Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè expliqui les activitats de l'escola (Tram. 356-00396/11)

  Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.