Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Dia:
Dimarts, 27 de setembre de 2016
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el pagament del deute de la Generalitat amb l'Ajuntament de Calafell (Tram. 250-00477/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 152, 52; esmenes: BOPC, 219, 6)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la devolució de les pagues extraordinàries als empleats públics de la Generalitat (Tram. 250-00478/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 152, 53; esmenes: BOPC, 219, 7)

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre el conveni signat amb el BBVA per a la cessió d'habitatges buits per a famílies que es troben en emergència residencial (Tram. 354-00084/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Proposta d'audiència en comissió de Martí Carnicer, alcalde del Vendrell, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 352-00612/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Martínez Morales, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 5

  Proposta d'audiència en comissió de Juan Ignacio Soto, secretari general de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 352-00613/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Martínez Morales, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 6

  Proposta d'audiència en comissió de Juan Luis Ruiz, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i membre del Consell Comarcal del Garraf, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 352-00614/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Martínez Morales, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 7

  Proposta d'audiència en comissió de Roberto Labandera, exdiputat, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 352-00615/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Martínez Morales, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 8

  Proposta d'audiència en comissió de Francisco Romero, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i membre del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 352-00616/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Martínez Morales, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 9

  Proposta d'audiència en comissió de Francisco Guisado, alcalde d'Òdena, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 352-00617/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Martínez Morales, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 10

  Proposta d'audiència en comissió de Francesc López Arias, arquitecte especialitzat en dret urbanístic, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 352-00618/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Joan Garriga Quadres, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 11

  Proposta d'audiència en comissió de Ramon Arnabat Mata, professor d'història i d'història de l'art de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 352-00638/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 12

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Estudi Ramon Folch i Associats amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 352-00639/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 13

  Proposta d'audiència en comissió de Jaume Casañas, geògraf i historiador, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 352-00640/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 14

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Plataforma Vegueria Penedès amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 352-00641/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 15

  Proposta d'audiència en comissió de Martí Sistane, president de l'Associació d'Empresaris del Penedès i el Garraf, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 352-00642/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 16

  Proposta d'audiència en comissió de Jordi Cuyàs, director del Pla estratègic del Penedès, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 352-00643/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 17

  Proposta d'audiència en comissió de Jordi Asensi, en representació del Col·lectiu Ecologista Bosc Verd, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 352-00644/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 18

  Proposta d'audiència en comissió d'Albert Tubau, president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 352-00645/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 19

  Proposta d'audiència en comissió de Josep M. Albet i Noya, president de la Denominació d'Origen Penedès, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 352-00646/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 20

  Proposta d'audiència en comissió de Pere Carles, expresident de la Fira d'Igualada i de la Federació de Fires de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 352-00647/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 21

  Proposta d'audiència en comissió de Fèlix Simon, president de la Plataforma Vegueria Penedès, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 352-00648/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 22

  Proposta d'audiència en comissió de Blai Paco, president de la Unió Empresarial de l'Anoia, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 352-00649/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 23

  Proposta d'audiència en comissió de Francesc Rica, secretari general de la Unió General dels Treballadors de l'Anoia, el Penedès i el Garraf, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 352-00650/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 24

  Proposta d'audiència en comissió de Marc Castells i Berzosa, alcalde d'Igualada, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 352-00651/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 25

  Proposta d'audiència en comissió de Pere Regull, alcalde de Vilafranca del Penedès, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 352-00652/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 26

  Proposta d'audiència en comissió de Martí Carnicer, alcalde del Vendrell, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 352-00653/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 27

  Proposta d'audiència en comissió de Neus Lloveras, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 352-00654/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 28

  Proposta d'audiència en comissió de Pau Batlle, arquitecte, urbanista i paisatgista, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 352-00655/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 29

  Proposta d'audiència en comissió de Dionís Guiteras, president del Consell Comarcal del Moianès, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 352-00656/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 30

  Proposta d'audiència en comissió de Joan Serra i Muset, enginyer superior en organització industrial, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 352-00657/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 31

  Proposta d'audiència en comissió de Xavier Boquete i Saiz, president del Consell Comarcal de l'Anoia, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 352-00658/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 32

  Proposta d'audiència en comissió de Gerard Figueras, president del Consell Comarcal del Garraf, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 352-00659/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 33

  Proposta d'audiència en comissió d'Eva Maria Serramià Rofes, presidenta del Consell Comarcal del Baix Penedès, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 352-00660/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 34

  Proposta d'audiència en comissió de Francesc Olivella, president del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 352-00661/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 35

  Proposta d'audiència en comissió d'Albert Rodríguez, en representació de Comissions Obreres, amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 352-00662/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 36

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 352-00663/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 37

  Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 202-00035/11)

  Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Maria Senserrich i Guitart, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Magda Casamitjana i Aguilà, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Antoni Castellà i Clavé, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Neus Lloveras i Massana, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Eva Martínez Morales, del Grup Parlamentari Socialista; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Garriga Quadres, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Maria Rosell i Medall, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 152, 34; esmenes presentades: BOPC, 292, 18; informe: BOPC, 294, 23; dictamen: BOPC, 319, 14)

 • 38

  Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (Tram. 202-00035/11)

  Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Maria Senserrich i Guitart, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Magda Casamitjana i Aguilà, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Antoni Castellà i Clavé, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Neus Lloveras i Massana, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Eva Martínez Morales, del Grup Parlamentari Socialista; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Garriga Quadres, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Maria Rosell i Medall, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  .

  (Text presentat: BOPC, 152, 34; esmenes presentades: BOPC, 292, 18; informe: BOPC, 294, 23; dictamen: BOPC, 319, 14)