Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Dia:
Dimarts, 5 de juliol de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a explicar l'informe "Quantificació i distribució territorial de la població mal allotjada a Catalunya" (Tram. 357-00089/11)

  Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre el tractament de dades personals (Tram. 250-00276/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 98, 31)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la finestreta única (Tram. 250-00293/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 104, 53; esmenes: BOPC, 149, 39)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la defensa del municipi de Medinyà (Tram. 250-00297/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Joan Ramon Casals i Mata, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 104, 59; esmenes: BOPC, 149, 39)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el pagament del deute amb l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 250-00347/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 110, 44; esmenes: BOPC, 149, 40)

 • 6

  Proposta de resolució sobre els plans de desenvolupament local (Tram. 250-00438/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 133, 32; esmenes: BOPC, 165, 22)

 • 7

  Proposta de resolució sobre les mesures per a la població mal allotjada (Tram. 250-00440/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Josep Lluís Franco Rabell, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 133, 35)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el deute pendent amb l'Ajuntament de Figaró-Montmany (Tram. 250-00450/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Martínez Morales, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 133, 45; esmenes: BOPC, 165, 23)

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'Antoni Abad, president de Fem Vallès, davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè expliqui la proposta de reforma administrativa del Vallès Occidental i el Vallès Oriental (Tram. 356-00203/11)

  Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de Manel Larrosa, membre de Fem Vallès, davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè expliqui la proposta de reforma administrativa del Vallès Occidental i el Vallès Oriental (Tram. 356-00204/11)

  Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Proposició de llei de creació de la comarca del Lluçanès (Tram. 202-00024/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Joan Garriga Quadres, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Nomenament de la Ponència que ha d'elaborar el text de la Proposició de llei.