Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Dia:
Dimarts, 24 de maig de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Joan Vintró Castells, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de regulació dels règims d'inelegibilitat i d'incompatibilitats i dels conflictes d'interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya (Tram. 353-00092/11)

  Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença de Jordi Sauret, doctor en sociologia i gerent de Feedback EIS, amb relació a la Proposició de llei de regulació dels règims d'inelegibilitat i d'incompatibilitats i dels conflictes d'interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya (Tram. 353-00097/11)

  Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de regulació dels règims d'inelegibilitat i d'incompatibilitats i dels conflictes d'interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya (Tram. 353-00094/11)

  Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de regulació dels règims d'inelegibilitat i d'incompatibilitats i dels conflictes d'interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya (Tram. 353-00095/11)

  Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'una representació de l'Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de regulació dels règims d'inelegibilitat i d'incompatibilitats i dels conflictes d'interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya (Tram. 353-00098/11)

  Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Substanciació.