Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Dia:
Dimarts, 10 de maig de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre l'escrit del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a l'incompliment de la Llei del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat de Catalunya per part de l'exdirector de Televisió de Catalunya i la incoació del procediment administratiu sancionador corresponent per part del Departament (Tram. 354-00054/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que es duen a terme per a afavorir i promoure la rehabilitació energètica d'edificis (Tram. 311-00058/11)

  Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 56, 88)

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes per a afavorir i promoure la rehabilitació energètica d'edificis (Tram. 311-00059/11)

  Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 56, 89)

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el seguiment estadístic de la rehabilitació d'habitatges (Tram. 311-00060/11)

  Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 56, 89)

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el seguiment estadístic de la rehabilitació d'habitatges (Tram. 311-00061/11)

  Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 56, 90)

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris de selecció del conferenciant del curs "Catalunya i les relacions internacionals" (Tram. 311-00062/11)

  Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 56, 90)

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els objectius de la conferència del curs "Catalunya i les relacions internacionals" (Tram. 311-00063/11)

  Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 56, 90)

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la relació entre la formació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i les relacions internacionals (Tram. 311-00064/11)

  Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 56, 91)

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el procediment de selecció per a fer el curs "Catalunya i les relacions internacionals" (Tram. 311-00065/11)

  Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 56, 91)

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la selecció de conferenciants alternatius per al curs "Catalunya i les relacions internacionals" (Tram. 311-00066/11)

  Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 56, 92)

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els recursos previstos per al compliment progressiu del dret a l'habitatge (Tram. 311-00082/11)

  Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 90, 105)

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recollida, anàlisi i presentació de dades desagregades relatives a l'impacte de les polítiques d'habitatge en els drets humans (Tram. 311-00083/11)

  Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 90, 105)

 • 13

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cens d'habitatges buits de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (Tram. 311-00084/11)

  Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 90, 105)

 • 14

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a avaluar l'impacte de la venda d'habitatges socials (Tram. 311-00085/11)

  Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 90, 106)

 • 15

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la incoació d'un procediment administratiu sancionador amb relació a determinats fets constitutius d'un incompliment reiterat del deure d'abstenció d'un exdirector de Televisió de Catalunya (Tram. 311-00117/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 90, 110)

 • 16

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes per a evitar la inflació en el preu de l'habitatge (Tram. 311-00120/11)

  Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 90, 111)

 • 17

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius que justifiquen el nomenament del director gerent del Consorci Administració Oberta de Catalunya (Tram. 311-00121/11)

  Eva Martínez Morales, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 105, 88)

 • 18

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet que l'Oficina Antifrau de Catalunya investigui la gestió de l'organisme que dirigia l'actual director gerent del Consorci Administració Oberta de Catalunya (Tram. 311-00122/11)

  Eva Martínez Morales, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 105, 89)

 • 19

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la idoneïtat de nomenar director gerent del Consorci Administració Oberta de Catalunya l'exresponsable d'un organisme que l'Oficina Antifrau de Catalunya està investigant (Tram. 311-00123/11)

  Eva Martínez Morales, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 105, 89)

 • 20

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures dutes a terme amb relació a un edifici ocupat a Salt (Gironès) (Tram. 311-00142/11)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 111, 102)

 • 21

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions que ha tingut amb la Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios Procedentes de la Reestructuración de la Banca (Sareb) per a solucionar les necessitats d'habitatge de les famílies que ocupen un edifici a Salt (Gironès) (Tram. 311-00143/11)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 111, 103)

 • 22

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les solucions per a les famílies de Salt (Gironès) amb problemes d'habitatge i d'emergència social (Tram. 311-00144/11)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 111, 103)

 • 23

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació d'ocupació d'un edifici d'habitatges a Salt (Gironès) (Tram. 311-00145/11)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 111, 104)

 • 24

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sol·licitants d'habitatge social (Tram. 311-00146/11)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 111, 104)

 • 25

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data i la publicació de la posada en venda d'un terreny de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) propietat de l'Incasòl (Tram. 311-00155/11)

  Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 111, 109)

 • 26

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les ofertes de compra d'un terreny de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) propietat de l'Incasòl (Tram. 311-00156/11)

  Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 111, 109)

 • 27

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les empreses que van optar per la compra d'un terreny de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) propietat de l'Incasòl (Tram. 311-00157/11)

  Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 111, 110)

 • 28

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les condicions ofertes per les empreses que optaven a la compra d'un terreny de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) propietat de l'Incasòl (Tram. 311-00158/11)

  Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 111, 110)

 • 29

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la finalitat dels habitatges que es construiran en un terreny de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) propietat de l'Incasòl (Tram. 311-00159/11)

  Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 111, 111)

 • 30

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el preu de venda o lloguer dels habitatges que es construiran en un terreny de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) propietat de l'Incasòl (Tram. 311-00160/11)

  Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 111, 111)

 • 31

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el temps que seran de protecció oficial els habitatges que es construiran en un terreny de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) propietat de l'Incasòl (Tram. 311-00161/11)

  Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 111, 112)

 • 32

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per les quals el Pla d'ordenació urbanística municipal d'Aiguaviva (Gironès) preveu la construcció de nous habitatges (Tram. 311-00162/11)

  Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 111, 112)

 • 33

  Proposta de resolució sobre els certificats energètics (Tram. 250-00237/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 89, 45; esmenes: BOPC, 115, 10)

 • 34

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un pla per al pagament del deute amb els ajuntaments pels projectes d'intervenció integral de barris (Tram. 250-00248/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 89, 57; esmenes: BOPC, 115, 14)

 • 35

  Sol·licitud de compareixença de Daniel de Alfonso, director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè informi sobre l'escrit del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a l'incompliment de la Llei del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat de Catalunya per part de l'exdirector de Televisió de Catalunya i la incoació del procediment administratiu sancionador corresponent per part del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (Tram. 356-00086/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 36

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè expliqui l'informe "Quantificació i distribució territorial de la població mal allotjada a Catalunya" (Tram. 356-00128/11)

  Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 37

  Proposició de llei de regulació dels règims d'inelegibilitat i d'incompatibilitats i dels conflictes d'interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya

  • 37.1

   Proposta de compareixença de Jaume Magre Ferran, professor de ciència política i de l'Administració de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de regulació dels règims d'inelegibilitat i d'incompatibilitats i dels conflictes d'interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya (Tram. 352-00163/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 37.2

   Proposta de compareixença de Joan Vintró Castells, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de regulació dels règims d'inelegibilitat i d'incompatibilitats i dels conflictes d'interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya (Tram. 352-00164/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 37.3

   Proposta de compareixença de Joan Vintró Castells, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de regulació dels règims d'inelegibilitat i d'incompatibilitats i dels conflictes d'interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya (Tram. 352-00165/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 37.4

   Proposta de compareixença d'Ismael Elies Pitarch i Segura, doctor en dret, professor de dret constitucional i de ciència política i ex-lletrat major del Parlament, amb relació a la Proposició de llei de regulació dels règims d'inelegibilitat i d'incompatibilitats i dels conflictes d'interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya (Tram. 352-00166/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 37.5

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de regulació dels règims d'inelegibilitat i d'incompatibilitats i dels conflictes d'interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya (Tram. 352-00167/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 37.6

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de regulació dels règims d'inelegibilitat i d'incompatibilitats i dels conflictes d'interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya (Tram. 352-00168/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 37.7

   Proposta de compareixença de Josep Maria Castellà Andreu, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de regulació dels règims d'inelegibilitat i d'incompatibilitats i dels conflictes d'interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya (Tram. 352-00169/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 37.8

   Proposta de compareixença de Jordi Sauret, doctor en sociologia i gerent de Feedback EIS, amb relació a la Proposició de llei de regulació dels règims d'inelegibilitat i d'incompatibilitats i dels conflictes d'interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya (Tram. 352-00170/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 37.9

   Proposta de compareixença de Daniel de Alfonso Laso, director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de regulació dels règims d'inelegibilitat i d'incompatibilitats i dels conflictes d'interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya (Tram. 352-00171/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 38

  Proposició de llei de regulació dels règims d'inelegibilitat i d'incompatibilitats i dels conflictes d'interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya (Tram. 202-00009/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 44, 15)

 • 39

  Sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre l'escrit del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a l'incompliment de la Llei del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat de Catalunya per part de l'exdirector de Televisió de Catalunya i la incoació del procediment administratiu sancionador corresponent per part del Departament (Tram. 355-00028/11)

  Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Sessió informativa.

Nota: Nota: Si escau, el president proposarà d'ampliar l'ordre del dia per substanciar la sessió informativa de la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre l'escrit del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a l'incompliment de la Llei del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat de Catalunya per part de l'exdirector de Televisió de Catalunya i la incoació del procediment administratiu sancionador corresponent per part del Departament.