Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Dia:
Dimarts, 29 de març de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la segregació de Bellaterra de Cerdanyola del Vallès (Tram. 250-00016/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 16, 12; esmenes: BOPC, 55, 16)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el pagament del deute de la Generalitat amb els ajuntaments (Tram. 250-00128/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 55, 32)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la neutralitat en la funció pública (Tram. 250-00153/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 60, 21; esmenes: BOPC, 87, 20)

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre l'escrit del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya sobre possibles incompliments del deure d'abstenció d'un exdirector de Televisió de Catalunya (Tram. 354-00051/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè informi sobre els possibles incompliments del deure d'abstenció d'un exdirector de Televisió de Catalunya (Tram. 356-00060/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 202-00018/08)

  Afra Blanco Rodríguez, Representant; Chakir el Homrani Lesfar, Representant; Sílvia Abad Moreno, ; Daniel Barajas Navarro, ; José García Pinteño, ; Maite Garcia Zafra, ; Rosa Jiménez Pérez,

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Josep Lluís Franco Rabell, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  (Obertura de la tramitació: BOPC, 60, 50)

 • 7

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Urbanisme davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè informi sobre les mesures previstes en l'àmbit de l'habitatge (Tram. 356-00064/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Institut Català del Sòl davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè informi sobre les mesures previstes en l'àmbit de l'habitatge (Tram. 356-00065/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Economia davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè informi sobre les mesures previstes en l'àmbit de l'habitatge (Tram. 356-00066/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Habitatge i Millora Urbana davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè informi sobre les mesures previstes en l'àmbit de l'habitatge (Tram. 356-00067/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè informi sobre les mesures previstes en l'àmbit de l'habitatge (Tram. 356-00068/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Proposició de llei de règim jurídic català (Tram. 202-00011/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Nomenament de la Ponència que ha d'elaborar el text de la Proposició de llei.

 • 13

  Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 202-00018/08)

  Afra Blanco Rodríguez, Representant; Chakir el Homrani Lesfar, Representant; Sílvia Abad Moreno, ; Daniel Barajas Navarro, ; José García Pinteño, ; Maite Garcia Zafra, ; Rosa Jiménez Pérez,

  Nomenament de la Ponència

  (Obertura de la tramitació: BOPC, 60, 50)