Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Dia:
Dimecres, 10 de febrer de 2016
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre els objectius i les actuacions del Departament (Tram. 355-00003/11)

    Meritxell Borràs i Solé, Consellera del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

    Sessió informativa.