Subcomissió d'Estudi dels Transgènics

Dia:
Dimecres, 27 de maig de 2015
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Compareixença d'una representació del Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal de la Universitat de Lleida, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 357-01220/10)

    Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

    Compareixença.