Subcomissió d'Estudi dels Transgènics

Dia:
Dimecres, 25 de març de 2015
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació d'Unió de Pagesos davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 357-01223/10)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 357-01224/10)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de l'Associació Agrària Joves Agricultors de Lleida davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 357-01225/10)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'una representació de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 357-01226/10)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença d'una representació de l'Agència Catalana del Consum davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 357-01260/10)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Compareixença.