Comissió d'Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d'Economia Col·laborativa

Dia:
Dimarts, 21 de juliol de 2015
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Elaboració de l'Informe de la Comissió d'Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d'Economia Col·laborativa i conclusions. (Tram. 260-00004/10)

    Comissió d'Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d'Economia Col·laborativa

    Debat i votació de la proposta d'informe.