Comissió d'Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d'Economia Col·laborativa

Dia:
Dimarts, 30 de juny de 2015
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del secretari d'Empresa i Competitivitat davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d'Economia Col·laborativa (Tram. 357-01418/10)

  Comissió d'Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d'Economia Col·laborativa

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença del secretari d'Infraestructures i Mobilitat davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d'Economia Col·laborativa (Tram. 357-01419/10)

  Comissió d'Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d'Economia Col·laborativa

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de l'Ajuntament de Barcelona davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d'Economia Col·laborativa (Tram. 357-01420/10)

  Comissió d'Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d'Economia Col·laborativa

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'Arseni Gibert, president de l'Autoritat Catalana de la Competència, davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d'Economia Col·laborativa (Tram. 357-01416/10)

  Comissió d'Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d'Economia Col·laborativa

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença de María Sobrino, subdirectora de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d'Economia Col·laborativa (Tram. 357-01417/10)

  Comissió d'Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d'Economia Col·laborativa

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença d'una representació de l'Institut Metropolità del Taxi davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d'Economia Col·laborativa (Tram. 357-01421/10)

  Comissió d'Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d'Economia Col·laborativa

  Compareixença.

 • 7

  Compareixença d'una representació de Turisme de Barcelona davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d'Economia Col·laborativa (Tram. 357-01422/10)

  Comissió d'Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d'Economia Col·laborativa

  Compareixença.