Comissió d'Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d'Economia Col·laborativa

Dia:
Dimarts, 26 de maig de 2015
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de Social Car davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d'Economia Col·laborativa (Tram. 357-01320/10)

  Comissió d'Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d'Economia Col·laborativa

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de WeSmartPark davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d'Economia Col·laborativa (Tram. 357-01321/10)

  Comissió d'Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d'Economia Col·laborativa

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació d'Uber davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d'Economia Col·laborativa (Tram. 357-01322/10)

  Comissió d'Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d'Economia Col·laborativa

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'una representació de BlaBlaCar davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d'Economia Col·laborativa (Tram. 357-01327/10)

  Comissió d'Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d'Economia Col·laborativa

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença d'una representació d'Airbnb davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d'Economia Col·laborativa (Tram. 357-01326/10)

  Comissió d'Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d'Economia Col·laborativa

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Veïns i Amfitrions de Barcelona davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d'Economia Col·laborativa (Tram. 357-01331/10)

  Comissió d'Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d'Economia Col·laborativa

  Compareixença.