Comissió d'Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d'Economia Col·laborativa

Dia:
Dimecres, 4 de març de 2015
Hora:
09:45h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

  • 1

    Constitució de la Comissió. (Tram. 406-00006/10)

    .

  • 2

    Ratificació del president proposat pel grup parlamentari (article 41.2 del Reglament del Parlament).