Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Dia:
Dijous, 2 de juliol de 2015
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Jorge Fernández Díaz , ministre d'Interior, davant la Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política (Tram. 357-00865/10)

  Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Cristóbal Montoro Romero, ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, davant la Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política (Tram. 357-00866/10)

  Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de Jorge Moragas Sánchez, cap de gabinet del president del Govern espanyol, davant la Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política (Tram. 357-00867/10)

  Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'Ignacio Cosidó Gutiérrez, director general de la Policia Nacional, davant la Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política (Tram. 357-00868/10)

  Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença de Félix Sanz Roldán, director del Centre Nacional d'Intel·ligència, davant la Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política (Tram. 357-00869/10)

  Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença de Manuel Vázquez López, comissari en cap de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, davant la Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política (Tram. 357-00870/10)

  Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

  Compareixença.

 • 7

  Compareixença de Luis María Sánchez González, director d'inspeccions de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, davant la Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política (Tram. 357-00944/10)

  Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

  Compareixença.

 • 8

  Debat i ratificació de traslladar a la Mesa del Parlament la incompareixença dels senyors Jorge Fernandez Díaz, ministre d'Interior; Cristóbal Montoro Romero, ministre d'Hisenda i Administracions Públiques; Jorge Moragas Sánchez, cap de gabinet del president del Govern espanyol; Ignacio Cosidó Gutiérrez, director general de la Policia Nacional; Félix Sanz Roldán, director del Centre Nacional d'Intel·ligència; Manuel Vázquez López, comissari en cap de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional i Luis María Sánchez González, director d'inspeccions de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, davant d'aquesta Comissió.