Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Dia:
Dilluns, 1 de desembre de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Miguel Ángel Mayo, inspector d'Hisenda i coordinador del Sindicat de Tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha), davant la Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política (Tram. 357-00834/10)

  Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

  Compareixença.

 • 2

  Pla de treball de la Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política (Tram. 394-00014/10)

  Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

  Debat de la proposta.

Nota: en cas que es confirmin les compareixences dels catedràtics de Dret Financer i Tributari Luis Manuel Alonso i Joan Francesc Pont Clemente, el president, d'acord amb l'article 46.4 del Reglament, proposarà l'alteració de l'ordre del dia per substanciar-les.