Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Dia:
Dilluns, 3 de novembre de 2014
Hora:
13:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Constitució de la Comissió (Tram. 407-00004/10)

  .

 • 2

  Ratificació del president proposat pel grup parlamentari (article 41.2 del Reglament del Parlament)

 • 3

  Obertura pla de treball