Comissió d'Estudi de la Reforma Horària

Dia:
Divendres, 5 de juny de 2015
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Informe de la Comissió d'Estudi de la Reforma Horària (Tram. 260-00003/10)

    Comissió d'Estudi de la Reforma Horària

    Debat i votació de la proposta d'informe.