Comissió d'Estudi de la Reforma Horària

Dia:
Dijous, 12 de març de 2015
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Carmen Zapata, gerent de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (Asacc), davant la Comissió d'Estudi de la Reforma Horària (Tram. 357-01282/10)

  Comissió d'Estudi de la Reforma Horària

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Glòria Cabrera, directora de Comunicació de la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn (Fecalon), davant la Comissió d'Estudi de la Reforma Horària (Tram. 357-01283/10)

  Comissió d'Estudi de la Reforma Horària

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de Xavier Marcé Carol, president de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca), davant la Comissió d'Estudi de la Reforma Horària (Tram. 357-01284/10)

  Comissió d'Estudi de la Reforma Horària

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'Eugeni Sallent, director de Televisió de Catalunya, davant la Comissió d'Estudi de la Reforma Horària (Tram. 357-01285/10)

  Comissió d'Estudi de la Reforma Horària

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença de Luigi Bugalla, membre de la Junta Directiva de Teleespectadors Associats de Catalunya (TAC), Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió d'Estudi de la Reforma Horària (Tram. 357-01286/10)

  Comissió d'Estudi de la Reforma Horària

  Compareixença.