Comissió d'Estudi de la Reforma Horària

Dia:
Dijous, 4 de desembre de 2014
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del director general de Comerç davant la Comissió d'Estudi de la Reforma Horària (Tram. 357-00810/10)

  Comissió d'Estudi de la Reforma Horària

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de la Federació de Serveis per a la Mobilitat i el Consum de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d'Estudi de la Reforma Horària (Tram. 357-00811/10)

  Comissió d'Estudi de la Reforma Horària

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de la Federació de Serveis de Comissions Obreres de Catalunya davant la Comissió d'Estudi de la Reforma Horària (Tram. 357-00812/10)

  Comissió d'Estudi de la Reforma Horària

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'una representació de Pimec Comerç davant la Comissió d'Estudi de la Reforma Horària (Tram. 357-00813/10)

  Comissió d'Estudi de la Reforma Horària

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença d'una representació de la Confederació de Comerç de Catalunya davant la Comissió d'Estudi de la Reforma Horària (Tram. 357-00814/10)

  Comissió d'Estudi de la Reforma Horària

  Compareixença.

 • 6

  Composició de la Comissió d'Estudi de la Reforma Horària (Tram. 406-00005/10)

  Ple del Parlament

  Renúncia a la presidència de la Comissió.