Comissió d'Estudi de la Reforma Horària

Dia:
Dimarts, 28 d'octubre de 2014
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de la Secretaria d'Universitats i Recerca davant la Comissió d'Estudi de la Reforma Horària (Tram. 357-00752/10)

  Comissió d'Estudi de la Reforma Horària

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació del Departament d'Ensenyament davant la Comissió d'Estudi de la Reforma Horària (Tram. 357-00753/10)

  Comissió d'Estudi de la Reforma Horària

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya davant la Comissió d'Estudi de la Reforma Horària (Tram. 357-00754/10)

  Comissió d'Estudi de la Reforma Horària

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'una representació de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya davant la Comissió d'Estudi de la Reforma Horària (Tram. 357-00755/10)

  Comissió d'Estudi de la Reforma Horària

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença d'Elena Sintes Pascual, sociòloga, davant la Comissió d'Estudi de la Reforma Horària (Tram. 357-00756/10)

  Comissió d'Estudi de la Reforma Horària

  Compareixença.

 • 6

  Pla de treball de la Comissió d'Estudi de la Reforma Horària (Tram. 394-00008/10)

  Comissió d'Estudi de la Reforma Horària

  Debat de la proposta.