Comissió d'Estudi de la Reforma Horària

Dia:
Dimarts, 10 de juny de 2014
Hora:
13:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

  • 1

    Constitució de la Comissió (Tram. 406-00005/10)

  • 2

    Ratificació del president proposat pel grup parlamentari (article 41.2 del Reglament del Parlament).