Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació

Dia:
Divendres, 17 d'abril de 2015
Hora:
11:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Compareixença de la secretària d'estat d'Ocupació davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació (Tram. 357-01337/10)

    Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació

    Compareixença.