Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació

Dia:
Divendres, 6 de març de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del secretari general d'Empresa i Ocupació davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació (Tram. 357-01267/10)

  Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de la directora del Servei d'Ocupació de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació (Tram. 357-01268/10)

  Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació (Tram. 357-01269/10)

  Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació

  Compareixença.