Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació

Dia:
Divendres, 28 de novembre de 2014
Hora:
11:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Compareixença d'una representació de l'Organització Internacional del Treball davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació (Tram. 357-00821/10)

    Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació

    Compareixença.