Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació

Dia:
Divendres, 21 de març de 2014
Hora:
10:30h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de la Cambra de Comerç de Barcelona davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació (Tram. 357-00570/10)

  Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de la Intersindical-CSC davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació (Tram. 357-00571/10)

  Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació

  Compareixença.