Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació

Dia:
Dilluns, 24 de febrer de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació del Cercle Català de Negocis davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació (Tram. 357-00556/10)

  Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de la Unió Sindical Obrera de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació (Tram. 357-00557/10)

  Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de la Cecot davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació (Tram. 357-00569/10)

  Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació

  Compareixença.