Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació

Dia:
Divendres, 7 de febrer de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació (Tram. 357-00529/10)

  Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació (Tram. 357-00530/10)

  Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació

  Compareixença.