Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació

Dia:
Divendres, 17 de gener de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació (Tram. 357-00526/10)

  Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de Pimec davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació (Tram. 357-00527/10)

  Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació (Tram. 357-00528/10)

  Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació

  Compareixença.