Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació

Dia:
Dijous, 21 de novembre de 2013
Hora:
15:45h. O 15 minuts abans d'iniciar la sessió plenària de la tarda
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Pla de treball de la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació (Tram. 394-00007/10)

    Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació

  • 2

    Aprovació del calendari de treball.