Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació

Dia:
Divendres, 5 de juliol de 2013
Hora:
12:45h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

  • 1

    Composició de la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació (Tram. 411-00005/10)

  • 3

    Composició de la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació (Tram. 411-00005/10)

    Ple del Parlament

    Ratificació del president proposat per a la Comissió