Comissió d'Estudi del Dret a Decidir

Dia:
Dimecres, 2 de juliol de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, president del Consell Assessor per a la Transició Nacional, davant la Comissió d'Estudi del Dret a Decidir per a presentar els darrers informes (Tram. 357-00685/10)

    Comissió d'Estudi del Dret a Decidir

    Compareixença.