Comissió d'Estudi del Dret a Decidir

Dia:
Dimarts, 11 de març de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Compareixença de Gregorio Garzón Clariana, catedràtic de dret internacional públic de la Universitat Autònoma de Barcelona i exjurisconsult del Parlament Europeu, davant la Comissió d'Estudi del Dret a Decidir (Tram. 357-00582/10)

    Comissió d'Estudi del Dret a Decidir

    Compareixença.

  • 2

    Altres qüestions