Comissió d'Estudi del Dret a Decidir

Dia:
Dimarts, 19 de novembre de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Stewart Maxwell, diputat del Parlament d'Escòcia, davant la Comissió d'Estudi del Dret a Decidir (Tram. 357-00488/10)

  Comissió d'Estudi del Dret a Decidir

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Patricia Ferguson, diputada del Parlament d'Escòcia, davant la Comissió d'Estudi del Dret a Decidir (Tram. 357-00489/10)

  Comissió d'Estudi del Dret a Decidir

  Compareixença.