Comissió d'Estudi del Dret a Decidir

Dia:
Dilluns, 16 de setembre de 2013
Hora:
17:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, president del Consell Assessor per a la Transició Nacional, davant la Comissió d'Estudi del Dret a Decidir, amb relació a l'informe núm. 1 del Consell, "La consulta sobre el futur polític de Catalunya" (Tram. 357-00378/10)

    Comissió d'Estudi del Dret a Decidir

    Compareixença.