Comissió d'Estudi del Dret a Decidir

Dia:
Dimarts, 3 de setembre de 2013
Hora:
13:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Pla de treball de la Comissió d'Estudi del Dret a Decidir (Tram. 394-00006/10)

    Debat de la proposta.