Comissió d'Estudi del Dret a Decidir

Dia:
Dijous, 4 de juliol de 2013
Hora:
18:00h. En acabar la sessió plenària de la tarda
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

  • 1

    Constitució de la Comissió (Tram. 406-00004/10)

    .

  • 2

    Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 41.2 del Reglament del Parlament).