Comissió d'Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d'Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica

Dia:
Divendres, 5 de juliol de 2013
Hora:
12:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Constitució de la Comissió (Tram. 406-00003/10)

  .

 • 2

  Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 41.2 del Reglament del Parlament).

 • 3

  Composició de la Comissió d'Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d'Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica (Tram. 406-00003/10)

  Ple del Parlament

  .