Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

Dia:
Dimarts, 17 de setembre de 2013
Hora:
09:15h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Victòria Camps, catedràtica d'ètica, davant la Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses (Tram. 357-00282/10)

  Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació d'Amnistia Internacional Catalunya davant la Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses (Tram. 357-00277/10)

  Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure Exercici de l'Advocacia, del Col·legi d'Advocats de Barcelona, davant la Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses (Tram. 357-00276/10)

  Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'Estrella Fernández Martínez, de l'Institut d'Oftalmologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, davant la Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses (Tram. 357-00285/10)

  Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

  Compareixença.

 • 5

  Pla de treball de la Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses (Tram. 394-00003/10)

  Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

  Noves propostes de compareixença proposades pel G. P. d'ICV-EUiA (Documents annexos 1 i 2).