Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

Dia:
Dijous, 11 de juliol de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pla de treball de la Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

  • 1.1

   Sol·licituds de documentació subsegüents a la Compareixença de Marc Caparrós, inspector en cap de l'Àrea de la Brigada Mòbil del Cos de Mossos d'Esquadra (357-00265/10)

   • 1.1.1

    Informes comparatius sobre models d'ordre públic de diversos països

   • 1.1.2

    Document sobre les reflexions i actualització dels protocols de treball de la Brigada Mòbil després de la seva actuació en els esdeveniments de la Plaça Catalunya i del Parlament de Catalunya

   • 1.1.3

    Relació de material antiavalots del què hauria de disposar la Brigada Mòbil per poder efectuar la seva feina adequadament

 • 2

  Compareixença d'una representació de l'Associació Stop Bales de Goma davant la Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses (Tram. 357-00273/10)

  Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de l'associació Ojo con tu Ojo davant la Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses (Tram. 357-00274/10)

  Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'una representació de la Coordinadora Catalana per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura davant la Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses (Tram. 357-00275/10)

  Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença de Joan Delort, gerent de Prevenció, Seguretat i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, davant la Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses (Tram. 357-00268/10)

  Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

  Compareixença.