Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

Dia:
Dimecres, 12 de juny de 2013
Hora:
09:15h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pla de treball de la Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses (Tram. 394-00003/10)

  Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

  Elaboració del pla de treball

 • 2

  Compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses (Tram. 357-00256/10)

  Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació del Sindicat de Comandaments de Mossos d'Esquadra davant la Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses (Tram. 357-00261/10)

  Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'una representació del Sindicat Autònom de Policia de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses (Tram. 357-00257/10)

  Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença d'una representació del Sindicat de Mossos d'Esquadra de Comissions Obreres davant la Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses (Tram. 357-00258/10)

  Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença d'una representació del Col·lectiu Autònom de Treballadors dels Mossos d'Esquadra davant la Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses (Tram. 357-00259/10)

  Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

  Compareixença.

 • 7

  Compareixença d'una representació del Sindicat de Policies de Catalunya davant la Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses (Tram. 357-00260/10)

  Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

  Compareixença.

 • 8

  Compareixença d'una representació de la Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya davant la Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses (Tram. 357-00262/10)

  Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

  Compareixença.