Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses

Dia:
Divendres, 26 d'abril de 2013
Hora:
12:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Constitució de la Comissió (Tram. 406-00002/10)

  .

 • 2

  Composició de la Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses (Tram. 406-00002/10)

  Ple del Parlament

  Ratificació del president proposat pel grup parlamentari (article 41.2 del Reglament del Parlament).