Ponència conjunta: Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública

Dia:
Divendres, 17 de maig de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Elaboració del text de la Proposició.