Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Dia:
Dijous, 8 de juny de 2023
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la vulneració de drets fonamentals a Turquia (Tram. 250-00957/13)

  Josep Rius i Alcaraz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Ruben Wagensberg Ramon, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Carles Riera Albert, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 480, 7)

 • 2

  Proposta de resolució sobre els abusos de la dictadura militar a Myanmar (Tram. 250-01035/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 538, 79; esmenes: BOPC, 578, 25)

 • 3

  Proposta de resolució de suport a la política de pau total del Govern de Colòmbia (Tram. 250-01069/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 557, 22)

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè presenti l'informe "Hirak del Rif: entre la repressió i l'oblit (2016-2023)" (Tram. 356-01242/13)

  Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Moviment Popular del Rif davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre els drets humans i la situació dels activistes d'aquest moviment empresonats (Tram. 356-01243/13)

  Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Iraniana de Catalunya davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre la situació política, social i econòmica a l'Iran i la persecució de l'oposició al règim (Tram. 356-01258/13)

  David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Compareixença del president de l'Institut Català Internacional per la Pau davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a presentar l'informe sobre les activitats del 2022 (Tram. 359-00031/13)

  Sessió informativa o compareixença.

 • 8

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'estableixen mesures destinades a reforçar la solidaritat i les capacitats a la Unió a fi de detectar amenaces i incidents de ciberseguretat, preparar-s'hi i respondre-hi (Tram. 295-00227/13)

  Proposta de dictamen del Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea.

 • 9

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a la justificació i la comunicació d'al·legacions mediambientals explícites (Tram. 295-00228/13)

  Proposta de dictamen del Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea.