Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Dia:
Divendres, 29 de maig de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre els joves ucraïnesos afectats per l'accident nuclear de Txernòbil acollits a Catalunya (Tram. 250-01487/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 511, 56)

 • 2

  Proposta de resolució sobre una piulada del secretari general del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Tram. 250-01561/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 521, 72)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la protecció dels defensors dels drets humans a Mèxic (Tram. 250-01566/10)

  Marta Pascal i Capdevila, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialista; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 521, 76)

 • 4

  Proposta de resolució de suport a la Resolució del Parlament Europeu sobre la situació a Veneçuela (Tram. 250-01577/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 525, 62; esmenes: BOPC, 574, 15)

 • 5

  Proposta de resolució de solidaritat amb el poble sahrauí i de suport al seu dret a l'autodeterminació (Tram. 250-01578/10)

  Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 525, 64; esmenes: BOPC, 574, 15)

 • 6

  Compareixença d'una representació de la Comunitat Bahá'í de Barcelona davant la Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea per a explicar la situació dels bahaistes a l'Iran (Tram. 357-01280/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Grup TCB davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre les inversions fetes a Buenaventura (Colòmbia) (Tram. 356-01218/10)

  Marta Pascal i Capdevila, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialista; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè presenti l'informe que ha elaborat aquesta entitat i informi sobre la situació dels drets humans a Buenaventura (Colòmbia) (Tram. 356-01219/10)

  Marta Pascal i Capdevila, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialista; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'Héctor Epalza, bisbe de Buenaventura (Colòmbia), davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre la situació dels drets humans a Buenaventura (Tram. 356-01220/10)

  Marta Pascal i Capdevila, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialista; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'Alexánder López Maya, senador de la Cambra de Representants del Congrés de la República de Colòmbia, davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre la situació dels drets humans a Buenaventura (Colòmbia) (Tram. 356-01221/10)

  Marta Pascal i Capdevila, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialista; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.