Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Dia:
Divendres, 12 de desembre de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació amb el conseller de la Presidència sobre els informes mensuals dels contractes de prestació de serveis de la Delegació del Govern als Estats Units i Diplocat amb Independent Diplomat (Tram. 354-00353/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Afers Multilaterals i Europeus davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè presenti les prioritats i les línies d'actuació de la Direcció General d'Afers Multilaterals i Europeus (Tram. 356-00742/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Institut Ramon Llull davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè expliqui l'activitat de l'entitat (Tram. 356-00910/10)

  Mireia Canals i Botines, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Afers Exteriors i de la Unió Europea davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè expliqui el Pla Marroc 2014-2017 (Tram. 356-00911/10)

  Mireia Canals i Botines, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació amb el president de l'Institut Català Internacional per la Pau per a presentar l'informe de les activitats del 2013 (Tram. 359-00014/10)

  Rafael Grasa i Hernández/President/Institut Català Internacional per la Pau/

  Sessió informativa.

 • 6

  Compareixença d'una representació d'Amnistia Internacional davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a presentar el document "Catalunya: una agenda de drets humans" (Tram. 357-00805/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.