Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Dia:
Divendres, 24 d'octubre de 2014
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució de condemna de la intervenció de l'exèrcit israelià a Gaza (Tram. 250-01223/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 378, 71; esmenes: BOPC, 413, 47)

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Amnistia Internacional davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè presenti el document "Catalunya: una agenda de drets humans" (Tram. 356-00870/10)

  Mireia Canals i Botines, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Daniel Fernández González, del Grup Parlamentari Socialista; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de Medicus Mundi davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a presentar l'informe "La salut en la cooperació i l'ajuda humanitària 2013" (Tram. 357-00598/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.