Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Dia:
Divendres, 26 de setembre de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'Associació Transatlàntica de Comerç i Inversió (Tram. 250-01115/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Mixt; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 322, 94; esmenes: BOPC, 357, 42)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la creació d'una assemblea parlamentària de les Nacions Unides (Tram. 250-01150/10)

  Mireia Canals i Botines, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 342, 50)

 • 3

  Proposta de resolució sobre les gestions amb el Govern de l'Estat per a instar el Govern de Moçambic a protegir els drets humans, amb especial atenció a la protecció dels drets de les dones i les nenes (Tram. 250-01152/10)

  Mireia Canals i Botines, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 342, 52)

 • 4

  Proposta de resolució de suport als pobles indígenes i les comunitats camperoles i afrodescendents de Colòmbia en la defensa de llurs territoris (Tram. 250-01162/10)

  Grup Mixt; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 342, 62; esmenes: BOPC, 388, 14)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la protecció dels pobles indígenes i les comunitats afrodescendents i camperoles de Colòmbia (Tram. 250-01163/10)

  Grup Mixt; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 342, 64; esmenes: BOPC, 388, 14)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'abolició de les detencions administratives a Israel i de suport als presoners en vaga de fam (Tram. 250-01165/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Mixt; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 346, 71; esmenes: BOPC, 388, 15)

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell Català de Foment de la Pau davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè expliqui les funcions i les línies de treball de l'entitat (Tram. 356-00787/10)

  Mireia Canals i Botines, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Feliciano Velázquez, president del Front de Resistència en Defensa dels Recursos Naturals i dels Drets dels Pobles, davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre la situació política, social i dels drets humans a Guatemala (Tram. 356-00846/10)

  Mireia Canals i Botines, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Daniel Fernández González, del Grup Parlamentari Socialista; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Ramón Cadenas, director de la Comissió Internacional de Juristes de Guatemala, davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre la situació política, social i dels drets humans a Guatemala (Tram. 356-00847/10)

  Mireia Canals i Botines, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Daniel Fernández González, del Grup Parlamentari Socialista; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de monsenyor Álvaro Ramazzini, defensor dels drets humans a Guatemala, davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre la situació política, social i dels drets humans a Guatemala (Tram. 356-00848/10)

  Mireia Canals i Botines, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Daniel Fernández González, del Grup Parlamentari Socialista; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Compareixença d'una representació del Centre Euro Àfrica davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a presentar el projecte de l'entitat i el pla de treball per al 2014 (Tram. 357-00518/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.