Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Dia:
Divendres, 18 de juliol de 2014
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació amb el conseller de la Presidència sobre el Pla anual de cooperació al desenvolupament 2014 (Tram. 355-00129/10)

  Francesc Homs i Molist, Conseller del Departament de la Presidència

  Sessió informativa.

 • 2

  Compareixença de la directora general de Cooperació al Desenvolupament i responsable de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a presentar les línies mestres del seu mandat (Tram. 357-00599/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'Associació Transatlàntica de Comerç i Inversió (Tram. 250-01115/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Mixt; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 322, 94; Esmenes: BOPC, 357, )

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'alliberament de les preses palestines de les presons israelianes i l'eliminació de les detencions administratives (Tram. 250-01125/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 322, 101)