Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Dia:
Divendres, 4 de juliol de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de SOS Veneçuela-Barcelona davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre les activitats de l'entitat (Tram. 357-00614/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de l'Aliança per la Llibertat de Veneçuela davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre les activitats de l'entitat (Tram. 357-00615/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució de suport al procés de pau iniciat entre el Govern de la República de Colòmbia i les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (Tram. 250-01009/10)

  Mireia Canals i Botines, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 286, 52)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'aprovació d'un tractat d'abolició de les armes nuclears i de prohibició de llur fabricació i ús (Tram. 250-01065/10)

  Mireia Canals i Botines, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 304, 34)

 • 5

  Compareixença de Gabriela Serra, membre d'Entrepobles i de l'Assemblea Bolivariana de Catalunya, davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre la situació política de Veneçuela (Tram. 357-00683/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença de Samuel H. Carvajal Ruiz, membre fundador de l'Assemblea Bolivariana de Catalunya i doctor pel Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre la situació política de Veneçuela (Tram. 357-00684/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.